ДГ №183 "Щастливо детство"
Детска градина в град София

Проекти и програми

1. Проект за подпомагане на физическата култура и спорта – финансира се от МОН всяка финасова година съгласно Постановление № 46 на МС от 19.03.2020 г. Проектът е за предоставяне на средства за подпомагане физическото възпитание и спорта.

2. Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"