ДГ №183 "Щастливо детство"
Детска градина в град София

Екип

Основният стремеж на нашия екип е да осигури на децата спокойно, пълноценно и щастливо детство!!! 

Директор:  Мая Башева

Педагогически персонал:  Йорданка Гроздева, Аня Йовчев, Зорка Пирнарева, Надя Петличкова, Димка Георгиева, Мая Стоянова, Здравка Ханджиева, Галина Ждракова, Десислава Митева, Ивет Минчева, Валентина Ранова

Музикален педагог: Яна Демирова

Медицински специалисти: Цеца Бегликчиева, Марина Томова

Непедагогически персонал:

Финансов кoнтрольор:   Георги Василев

Счетоводител: Пенка Манчева

Касиер-домакин: Лидия Дилковска

Помощник-възпитатели: Илияна Григорова, Снежанка Донева, Иванка Радова, Мариана Ставрева, Тинка Николова

 Главен готвач: Снежина Сахлийска

Помощник-готвач: Величка Колева

Общ работник: Петър Стоянов