ДГ №183 "Щастливо детство"
Детска градина в град София

Допълнителни образователнни дейности

Допълнителни дейности: Английски език

                                                            Български народни танци

                                                           Латино и модерни танци

                                                           Плуване