ДГ №183 "Щастливо детство"
Детска градина в град София

Важна информация

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила:

Информация относно: насочването и записването на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила, в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища може да намерите на: https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0/