ДГ №183 "Щастливо детство"
Детска градина в град София

Свободен достъп до електронни ресурси

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно Заповедта на министъра на здравеопазването, издадена във връзка с усложняващата се епидемична обстановка от разпространението на COVID-19 у нас и обявеното от Народното събрание извънредно положение, се преустановиха се учебните занятия в училищата и посещенията на децата в детските ясли и детските градини, като се предвижда въвеждане на „дистанционна форма на обучение“.

Издателство „Изкуства“ „отключи“ електронните си ресурси от 1. група на детската градина до 10. клас в училище, давайки свободен достъп до всички електронни уроци и електронно съдържание.

Ресурсите за предучилищно образование са на адрес: https://izkustva.bg/dgbooks.php

Е-учебник, електронни ресурси, интерактивни упражнения, методически указания към учебниците и учебните комплекти за 1.-10. клас можете да използвате на електронен адрес: https://izkustva.bg/

 

С уважение: Издателство „Изкуства“ и ръководството на ДГ № 183 "Щастливо детство"