ДГ №183 "Щастливо детство"
Детска градина в град София

Родителски срещи за уч.2023/2024 година

Родителски срещи

Уважаеми родители,

родителските срещи, ще се проведат, както следва:

Четвърта група ( с учители: Д. Митева и С. Овагимян) - 29.09.2023 г., от 17:30 ч.

Четвърта "А" група(с учители: Й. Гроздева и С. Ганкова) - 02.10.2023 г., от 17:30 ч.

Трета "А" група( с учители: М. Стоянова и Д. Георгиева) - 03.10.2023 г., от 17:30 ч.

Втора група ( с учители: Г. Ждракова и З. Ханджиева) - 04.10.2023 г., от 17:30 ч.

Първа група ( с учители: В. Ранова и З. Кирова) - 05.10.2023 г., от 17:30 ч.

Трета група ( с учители: И. Минчева и Н. Петличкова) - 09.10.2023 г., от 17:30 ч.