ДГ №183 "Щастливо детство"
Детска градина в град София

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Родителски срещи за уч.2023/2024 година

Родителски срещи за уч.2023/2024 година

Обяви за ДОД -уч. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 г.

Обяви за ДОД -уч. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 г.

Важно съобщение уч.2022/2023

Важно съобщение уч.2022/2023

Важна информация

Важна информация

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Родителска среща - 1 група

Родителска среща - 1 група

Родителски срещи

Родителски срещи

Отсъствия на децата от всички групи

Отсъствия на децата от всички групи

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

ПРАВИЛА - COVID - 19, за уч.2020/2021 г.

ПРАВИЛА - COVID - 19, за уч.2020/2021 г.

Указания за посещение на деца в детски ясли и градини.

Указания за посещение на деца в детски ясли и градини.

Обява

Обява

Задължителна декларация за информирано съгласие!

Задължителна декларация за информирано съгласие!

Вътрешни правила и мерки за организиране на дейностите в ДГ 183.

Вътрешни правила и мерки за организиране на дейностите в ДГ 183.

Съобщение от 12.05.2020 г.

Съобщение от 12.05.2020 г.

Свободен достъп до електронни ресурси - Английски език

Свободен достъп до електронни ресурси - Английски език

Свободен достъп до интерактивен софтуер

Свободен достъп до интерактивен софтуер

Свободен достъп до електронни ресурси

Свободен достъп до електронни ресурси